Dr med Marina Mandarić
spec. radiologije

Jelena Raičević
medicinska sestra

Lokacija
Specijalistička ordinacija
za ultrazvučnu dijagnostiku
MEDICUS
11000 Beograd, Kneza Miloša 58/6
tel/faks: (011) 361 45 52

sound byJbgmusic
Pregledi PDF Štampa

* U specijalističkoj ordinaciji  " MEDICUS " se obavljaju kompletni ultrazvučni pregledi stomaka što obuhvata preglede jetre , žučne kese , žučnih puteva i pankreasa kao funkcionalne organske celine , zatim bubrega , mokraćne bešike , prostate i seminalnih vezikula kod muškaraca i ginekoloških organa kod žena , takođe kao funkcionalne organske celine ,ultrazvučni pregled slezine , dubokih limfnih žlezda stomaka i velikih krvnih sudova abdomena  ( stomaka ) sa akcentom na pregled stomačne aorte kada se preventivnim rutinskim ultrazvučnim pregledom može pronaći patološko proširenje aorte  (ANEURZMA ) kao "slučajni " nalaz koga pacijent ne oseća kao problem , a koja može da rupturira  ( prsne ) i ugrozi u kratkom vremenskom periodu život pacijenta .* U ordinaciji "MEDICUS" Dr Marina Mandarić obavlja kliničke i ultrazvučne preglede dojki kao i radiološke konsultacije i komparacije donetih mamografskih snimaka i snimaka  dojki na Magnetnoj rezonanci u cilju praćenja dijagnoze ili u cilju preventivnih periodičnih pregleda koji su posebno ZNAČAJNI  i  DRAGOCENI u radu ove ordinacije koja stavlja akcenat tim preventivnim pregledima kao posebno značajnim u cilju ranog otkrivanja maligne bolesti dojke koja u ovom veku upredstavlja i "epidemiološki"  problem . U tom cilju ordinacija "MEDICUS" već četiri godine , skoro tradicionalno ,obavlja sistematske preglede dojki jednog manjeg kolektiva žena uvažene Marketinške kuće Beograda , što je pokazalo u vremenu važan medicinski značaj i uspeh .

* U ordinaciji " MEDICUS" se obavljaju i ultrazvučni pregledi štitaste žlezde  ( tireoidne žlezde ) , paratireoidne žlezde , nadbubrega , mekih tkiva , zglobova i dopplerehosonografski pregled arterija i vena .