Pregledi

U specijalističkoj ordinaciji "MEDICUS" se obavljaju kompletni ultrazvučni pregledi stomaka što obuhvata preglede jetre, žučne kese, žučnih puteva i pankreasa kao funkcionalne organske celine, zatim bubrega, mokraćne bešike, prostate i seminalnih vezikula kod muškaraca i ginekoloških organa kod žena, takođe kao funkcionalne organske celine, ultrazvučni pregled slezine, dubokih limfnih žlezda stomaka i velikih krvnih sudova abdomena (stomaka) sa akcentom na pregled stomačne aorte kada se preventivnim rutinskim ultrazvučnim pregledom može pronaći patološko proširenje aorte (ANEURZMA) kao "slučajni" nalaz koga pacijent ne oseća kao problem, a koja može da rupturira ( prsne) i ugrozi u kratkom vremenskom periodu život pacijenta.

U ordinaciji "MEDICUS" Dr Marina Mandarić obavlja kliničke i ultrazvučne preglede dojki kao i radiološke konsultacije i komparacije donetih mamografskih snimaka i snimaka  dojki na Magnetnoj rezonanci u cilju praćenja dijagnoze ili u cilju preventivnih periodičnih pregleda koji su posebno ZNAČAJNI  i  DRAGOCENI u radu ove ordinacije koja stavlja akcenat tim preventivnim pregledima kao posebno značajnim u cilju ranog otkrivanja maligne bolesti dojke koja u ovom veku upredstavlja i "epidemiološki" problem. U tom cilju ordinacija "MEDICUS" već četiri godine, skoro tradicionalno, obavlja sistematske preglede dojki jednog manjeg kolektiva žena uvažene Marketinške kuće Beograda, što je pokazalo u vremenu važan medicinski značaj i uspeh.

U ordinaciji "MEDICUS" se obavljaju i ultrazvučni pregledi štitaste žlezde (tiroidne žlezde), paratireoidne žlezde, nadbubrega, mekih tkiva, zglobova i dopplerehosonografski pregled arterija i vena.

 

Pretraga