Lečenje

Važna delatnost specijalističke ordinacije "MEDICUS" je DIJAGNOSTIČKO PRAĆENJE ultrazvukom pacijenata koji su u fazi kontinuiranog lečenja, posebno sa onkološkom dijagnozom, kada se ultrazvukom i ciljanim pregledom pojedinih organa koji su u riziku za pojavu metastaza pojedinih primarnih tumora, vrše kontrole.

KONTROLA pacijenata koji su u fazi onkološkog radioterapijskog lečenja - zračenja i citostatske terapije. U ordinaciji se rade i komparacije i radiološki zaključci - epikrize donetih obavljenih radioloških pregleda, skenera, magnetne rezonance... kod pacijenta obolelih od hroničnih bolesti.

Pretraga