Dr med Marina Mandarić
spec. radiologije

Jelena Raičević
medicinska sestra

Lokacija
Specijalistička ordinacija
za ultrazvučnu dijagnostiku
MEDICUS
11000 Beograd, Kneza Miloša 58/6
tel/faks: (011) 361 45 52

sound byJbgmusic
Lečenje PDF Štampa

*  Važna delatnost specijalističke ordinacije "MEDICUS " je DIJAGNOSTIČKO PRAĆENJE ultrazvukom pacijenata koji su u fazi kontinuiranog lečenja , posebno sa onkološkom dijagnozom , kada se ultrazvukom i ciljanim pregledom pojedinih organa koji su u riziku za pojavu metastaza pojedinih primarnih tumora , vrše kontrole .*KONTROLA pacijenata koji su u fazi onkološkog radioterapijskog lečenja - zračenja i citostatske terapije . U ordinaciji se rade i komparacije i radiološki zaključci - epikrize donetih obavljenih radioloških pregleda , skenera , magnetne rezonance ....kod pacijentana obolelih od hroničnih bolesti .