Dr med Marina Mandarić
spec. radiologije

Jelena Raičević
medicinska sestra

Lokacija
Specijalistička ordinacija
za ultrazvučnu dijagnostiku
MEDICUS
11000 Beograd, Kneza Miloša 58/6
tel/faks: (011) 361 45 52

sound byJbgmusic
Ordinacija Medicus
Kontakt
Adresa:
Kneza Miloša 58/6
Beograd
11000
Srbija

Telefon: (011) 361 45 52
Faks: (011) 361 45 52